LÖSNINGAR

Membras medlemsregistrerinprograms nyckel lösningar gör föreningsarbetet enkelt och sparar tid. 

NYCKLEFUNKTIONER

Medlemsregister

RAPPORTERING

KOMMUNIKATION

FAKTURERING

BETALNINGAR

FÖRSÄLJNING

TILLÄGGS- MODULER

Vi utvecklar Membra ständigt för att betjäna olika föreningar och deras behov för enkla automatiseringar. Vi har också skapat olika integrationer med Skjulet (Suuli). Kontakta oss så berättar vi mer!

BÅTAR OCH HAMNPLATSER

Inkludera ditt båtregister i Membra och hantera era hamnplatser och faktureringen, allt på ett ställe!

BÅTAR OCH HAMNPLATSER

Inkludera ditt båtregister i Membra och hantera er hamnplatser och fakturering, allt på ett ställe!

FUNKTIONALITETER

MEDLEMMAR

Spara all detaljerad information om medlemmar i deras medlemskort

Skapa aktiviteter eller dela upp medlemmar i grupper

Gör grupper av styrelsemedlemmar eller lag. Använd sektioner för att filtrera medlemsinformation 

Gruppera och filtrera medlemmar med olika taggar

Spara information om de utmärkelser du har gett medlemmar 

RAPPORTERING

Filtrera information om medlemmar och deras data med filter som du väljer

 • Kontoändringar
 • Huvudbok
 • Dagbok
 • Saldolista
 • Innestående
 • Inbetalningsjournal + kontantprincipen
 • Fakturjournal
 • Förfallet per produkt
 • Försäljningar
 • Ej fakturerade medlemmar
 • Fakturerade medlemsavgifter
 • Jämna födelsedagar
 • Hushåll

KOMMUNIKATION

Skicka textmeddelanden till medlemmar. 0,15€ / st

Skicka meddelanden via e-post direkt från Membra. Lägg till egna PDF -filer i meddelandet 

Skicka brev till medlemmar med några få klick. Välj mottagare, lägg till PDF, klicka på SKICKA 

FAKTURERING

Du kan fakturera allt samtidigt med Membra:

 • Medlemsavgifter
 • Aktiviteter
 • Försäljning
 • Hamnplatser (som tillägg)

Skick fakturor på tre olika sätt:

 • Via E-post
 • Vie E-faktura
 • Via post

Eller skriva ut PDF

Spåra betalningar och skicka påminnelser med några få klick

Med Membra kan du skicka e-fakturor till medlemmar!

BETALNINGAR

Ladda upp en fil från bank till Membra och hantera alla referensbetalningar. Möjlighet att hantera även felaktiga betalningar med funktionen "Hantera avvikande betalning."

Korrigera referensbetalningar eller hantera kontantbetalningar med funktionen "Manuella betalningar". 

Möjligt att markera och hantera extra enskilda betalningar

FÖRSÄLJNING

Skapa alla typer av produkter inklusive hyror, bokningar eller varor. 

Lägg enkelt till sålda produkter till dina medlemmar

Använd som ett kassaprogram och registrera försäljning av rätt produkter till rätt bokföringskonton.

Boka din personliga demo

Gillar du vad du ser?
Arrangera ett demomöte så kan vi visa dig skräddarsytt hur Membra kan hjälpa din förening att arbeta smidigare!