Keitä me olemme?

Yritys: Consilia Solutions AB 
Y-tunnus: 3018921-1
Osoite: PL 173, 22101 Maarianhamina
Verkkosivu:  http://www.membra.fi
Yrityksen verkkosivu: https://consilia.fi/
Sähköposti:
info@membra.fi

Evästeet

Evästeet sivustollamme
Membran verkkosivut sisältävät evästeitä (cookies), jotka tallentuvat koneen työmuistiin. Vieraillessasi Membran verkkosivulla lähetetään evästeet koneesi ja Membran verkkopalvelimen välillä muun muassa kirjautumisen ja navigoinnin helpottamiseksi. Sivustollamme käytetään evästeitä ja analytiikkaratkaisuja käyttökokemuksesi parantamiseksi, sekä sivustomme ja palvelumme kehittämiseksi.

Mitä evästeet ovat?
Evästeet (cookies) ovat pieniä tekstitiedostoja, joita internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle.

Mitä evästeitä käytämme, ja miksi?
Käytämme istuntokohtaisia (session cookies) Membra-ohjelmaan sisäänkirjautumista varten ja analytiikkaa varten pysyviä evästeitä (persistant cookies).

Istuntokohtaiset evästeet
Istuntokohtaiset evästeet ovat olemassa vain istunnon ajan. Ne tallentuvat koneen työmuistiin ja poistuvat automaattisesti, kun selain suljetaan. Käyttäessäsi Membran palvelua lähetetään istuntokohtaiset evästeet koneesi ja Membran verkkopalvelimen välillä muun muassa navigoinnin helpottamiseksi.

Pysyvät evästeet
Pysyvät evästeet ovat olemassa vai rajoitetun määräajan. Ne jäävät koneelle myös istunnon loppumisen jälkeen määräajaksi, ellei käyttäjä valitse poistaa niitä sitä ennen. Pysyvillä evästeillä mahdollistetaan entistä joustavampi palvelu palatessasi takaisin sivustolle. Pysyvät evästeet eivät vahingoita laitteita tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

Evästeiden käytön hyväksyminen
Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käyttämisen verkkosivustollamme www.membra.fi. Voit halutessasi poistaa yksittäisiä evästeitä tai estää evästeiden tallentamisen selaimeesi. Yleensä tämä onnistuu muuttamalla selaimesi tai laitteesi evästeiden käyttöä ja laajuutta sekä tallennettuja evästeitä koskevia asetuksia. Tarkista selainversiosi ja siihen liittyvät ohjeistukset saadaksesi tietoa asetusten muuttamisesta. Lisätietoja evästeistä ja niiden poistamisesta löydät myös osoitteesta http://www.aboutcookies.org.uk. Huomioithan kuitenkin, että evästeet ovat edellytys sivustomme toiminnalle kirjautuessasi käyttäjätilillesi.

Google analytics
Käytämme Google Analytics seurantapalvelua kerätäksemme tilastotietoa, kuten kävijämääriä, sivustomme vierailijoista. Hyödynnämme tietoa ainoastaan sivuston käytettävyyden ja sisällön kehittämiseen. Palvelu ei tallenna sivustolla vierailijoiden henkilötietoja vaan se määrittelee kävijät anonyymisti. Palvelun kautta pystymme analysoimaan verkkosivumme liikennettä.

Membran käyttöehdot

Membra on yrityksen Consilia Solutions Ab tuote. Näissä yleisissä ehdoissa Membra edustaa yritystä Consilia Solutions Ab. Jatkossa asiakkaasta tai yhdistyksestä/järjestöstä käytetään nimitystä asiakas. Käytettäessä nimitystä jäsen, tarkoitetaan tällä sekä fyysistä henkilöä että juridista oikeushenkilöä
joka on, on ollut tai on hakenut jäsenyyttä asiakkaalla. Asiakkaan tulee hyväksyä nämä ehdot käyttääkseen Membraa. Nämä yleiset käyttöehdot löytyvät osoitteesta www.membra.fi ja ovat viimeksi päivitetty 1.5.2018. Käyttöehdot koskevat kaikkea sisältöä, käyttöä ja palveluita verkkosivuilla www.membra.fi.

Sopimuksen kattavuus

Membra tarjoaa asiakkailleen yhdistysohjelman asiakkaan omien jäsenten ja asiakkaiden hallintaan.

Sopimuksen solmiminen ja ohjelman käyttömahdollisuus

Sopimuksen ja rekisteröinnin kautta asiakas saa täyden pääsyn Membraan sisältyviin palveluihin. Yksityiskohtainen kuvaus palveluista on saatavilla Membran verkkosivulla.

Membra toimittaa asiakkaalle käyttäjätunnuksen ja salasanan, jonka asiakas pääsee muuttamaan ensimmäisen sisäänkirjautumiskerran jälkeen. Käyttäjätunnus ja salasana ovat yksityisiä ja luottamuksellisia, eikä niitä saa jakaa kenenkään muun kanssa. Asiakkaalla on oikeus jakaa käyttöoikeuksia asiakkaan omille toimitsijoille Membraan ja vastuu näiden oikeuksien ylläpidosta.

Rekisteröinnin myötä Membran ja rekisteröidyn asiakkaan välille syntyy sopimussuhde, jonka myötä nämä yleiset käyttöehdot astuvat voimaan. Ennen sopimuksen solmimista Membra on tiedottanut asiakasta palvelun sisällöstä, hinnasta ja maksuehdoista verkkosivuillansa ja asiakkaan hyväksymän tarjouksen kautta.


Maksulliset palvelut ja maksuehdot

Membra palvelusta tulee suorittaa vuosimaksu palvelua käyttääkseen. Ellei muuta ole sovittu, suoritetaan maksu laskun perusteella. Maksu laskutetaan vuosineljänneksittäin etukäteen, ellei poikkeavasta toimintatavasta ole erikseen sovittu. Maksu perustuu aktiivisten jäsenten määrään ohjelmassa tarkistusajankohtana tilanteen mukaan. Asiakkaan vastuulla on hallinnoida jäsenrekisteriään ja ylläpitää ajantasaisia tietoja jäsenten määrästä ohjelmassa.

Membra pidättää oikeuden tarkistaa hintojaan. Mahdollinen hinnanmuutos ilmoitetaan asiakkaalle vähintään kuusi (6) kuukautta ennen seuraavaa maksukautta (tarkistusajankohtaa).

Membra tarjoaa lisäpalveluita asiakkaan prosessien helpottamiseksi, kuten esimerkiksi postituspalvelun. Lisäpalveluista veloitetaan lisämaksu voimassa olevan hinnaston mukaan, ja ajantasaiset hinnat ovat saatavilla palvelua käytettäessä. Membra voi laskuttaa nämä lisämaksut yllä mainitusta laskutuskaudesta poikkeavasti. Lisämaksuja voidaan myös veloittaa muista asiakkaan kanssa sovituista palveluista tai järjestelyistä ennalta sovittuun hintaan.

Saatavuus

Membran online-palvelu verkossa on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemänä päivänä viikossa. Membra ei kuitenkaan takaa että online-palvelu toimii katkoksitta tai virheittä. Verkkosivut voivat olla alhaalla ylläpidon, päivitysten tai teknisten parannusten vuoksi, tai niiden sisällön tai ulkoasun kehittämisen vuoksi. Membra sitoutuu tiedottamaan asiakasta tulevista ylläpitotöistä ja päivityksistä aina kun mahdollista.

Käyttääkseen online-palvelua sen täydessä laajuudessa, tulee asiakkaan käyttää viimeisintä selaintekniikkaa tai mahdollistaa sen käyttö laitteillaan (esim. JavaScript, evästeet tai ponnahdusikkunoita). Vanhemman tai epätavanomaisen tekniikan käyttö saattaa rajoittaa palvelun käyttöä.

Asiakas on itse vastuussa kaikesta siitä laitteistosta, jota Membra palvelun käyttöä varten tarvitaan, ja niistä yhteyskustannuksista, joita palvelun käytöstä seuraa. Membra ei vastaa niistä verkkosivun toimintaa rajoittavista tekijöistä, jotka aiheutuvat virheellisestä laitteistosta, asiakkaan verkkotukiongelmista tai verkosta, tai jostain muusta tilanteesta Membran vaikutusalueen ulkopuolella.

Tietoturva ja henkilötietojen käsittely

Käyttäjä- ja jäsentiedot
Membra huolehtii yksityisyyden suojasta ja noudattaa suomalaista lainsäädäntöä ja EU:n tietosuoja-asetusta henkilötietojen suojaamisessa. Henkilötietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle lain niin vaatiessa. Muihin jäsenen rekisteröinnin yhteydessä tallennettuihin tietoihin on ainoastaan Membralla pääsy.

Asiakkaan vastuulla on rekisteröidä jäsenestä ainoastaan sellaisia tietoja, jotka eivät riko lakia ja jotka ovat asiakkaan toiminnan kannalta perusteltuja. Asiakas vastaa myös siitä, että Henkilötietolakia ja Yhdistyslakia noudatetaan, ja että EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) noudatetaan soveltuvilta osin.

Membralla on pääsy asiakkaan rekisteröimiin tietoihin. Tätä mahdollisuutta hyödynnetään kuitenkin ainoastaan silloin, jos asiakkaan epäillään väärinkäyttävän palvelua. Jäsenellä on oikeus vaatia tietoa siitä, mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu Membraan ja voi milloin vain pyytää että henkilötietoja poistetaan tai muutetaan.

Niissä tilanteissa, joissa Membran verkkosivut sisältävät viittauksia (linkkejä) muille verkkosivuille, sanoutuu Membra irti vastuusta näiden verkkosivujen sisällöstä, sekä verkkosivujen ylläpitäjän toimenpiteistä liittyen yksityisyyden suojasta huolehtimiseen.

Tietojenkäsittelysopimus
Membra tulee palvelussaan käsittelemään henkilötietoja, joissa asiakas on rekisterinpitäjänä tai henkilötietojen käsittelijänä (jäljempänä ”Asiakkaan Henkilötiedot”). Tällaisissa tiedoissa Membra toimii henkilötietojen käsittelijänä, ja tämä kohta muodostaa kirjallisen tietojenkäsittelysopimuksen, johon soveltuvassa henkilötietolaissa tai EU-asetuksessa tähdätään. Membra sitoutuu noudattamaan suomalaista lainsäädäntöä soveltuvilta osin, sekä vallitsevaa EU-asetusta ja direktiiviä käsitellessään Asiakkaan Henkilötietoja.

Tietojen kerääminen
Asiakas on velvollinen varmistamaan, että kaikki Asiakkaan Henkilötietojen kerääminen toteutetaan lainmukaisesti. Vaikkei sitä nimenomaisesti lakimääräisesti edellytettäisi, vastaa asiakas itse siitä, että kaikki asiakkaan henkilörekisteriin sisältyvät fyysiset henkilöt ovat vastaanottaneet tarpeelliset tiedot asiakkaan henkilötietojen käsittelystä, ja että välttämättömät suostumukset henkilötietojen käsittelyyn on annettu.

Tietojen käsittely
Membra sitoutuu käsittelemään Asiakkaan Henkilötietoja asiakkaan ohjeiden mukaisesti. Asiakas ohjeistaa täten Membraa käsittelemään Asiakkaan Henkilötietoja siinä laajuudessa, mitä palvelun ylläpitämiseksi sopimuksen mukaan vaaditaan. Asiakkaan halutessa ohjeistaa Membraa laajemmin, tulee tällaiset ohjeet jättää kirjallisesti Membralle. Mikäli tällaiset ohjeet aiheuttavat Membralle lisäkustannuksia, on Membralla oikeus saada korvaus kustannuksista täysimääräisenä.

Tietojen suojaaminen
Membra sitoutuu käyttämään soveltuvia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä suojatakseen Asiakkaan Henkilötietoja sen mukaisesti, mitä palvelukuvauksessa ja sopimuksessa määritellään.


Sopimuksen irtisanominen/voimassaolo

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimuksensa milloin tahansa. Membran irtisanominen erillisen sopimuksen/poikkeavan sitovuuden puuttuessa voidaan tehdä milloin vain kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Tili ja muut palvelut ovat saatavilla vähintään kolme kuukautta irtisanomisajankohdasta ja käyttömaksu veloitetaan tältä ajalta.

Irtisanomisajan jälkeen asiakkaan palvelut suljetaan ja mahdollinen sisältö ja muut tiedot poistetaan. Irtisanoutuminen edellyttää ilmoitusta Membralle kirjallisesti tai sähköpostitse. Membran irtisanominen ei anna asiakkaalle oikeutta sopimuksen mukaisten maksujen palautukseen. Membra pidättää oikeuden asiakassopimuksen välittömään irtisanomiseen, riippumatta siitä, mitä näissä käyttöehdoissa muuten on mainittu, asiakkaan rikkoessa käyttöehtoja tai kieltäytyessä maksamasta Membran käytöstä veloitettavia maksuja. Asiakkaalla ei tällaisessa tapauksessa ole oikeutta hakea korvausta tai jo maksettujen käyttömaksujen palautusta. Tieto asiakkaan irtisanomisesta tai vahvistus asiakassopimuksen irtisanomisesta voidaan toimittaa sähköpostitse.


Membran vastuu

Membra ei vastaa mahdollisesta tietojen tai Membran tarjoamien palvelujen väärinkäytöstä. Membra sanoutuu irti vastuusta palvelujen luvattomaan tai laittomaan käyttöön liittyen. Membra ei ota vastuuta kolmannen osapuolen väärinkäyttämistä tiedoista, jotka asiakas itse on kolmannelle osapuolelle toimittanut.

Membra ei takaa jatkuvaa virheetöntä ylläpitoa tai katkotonta käyttöä ja saatavuutta onlinepalvelulle. Membra ei vastaa varsinkaan sellaisista katkoksista palvelun käytössä, jotka aiheutuvat Membrasta riippumattomista tekijöistä tai tapahtumista. Membra ei myöskään vastaa asiaankuulumattoman kolmannen osapuolen hankkiessa pääsyn Membran asiakkaiden tai jäsenien tallentamiin henkilötietoihin (esim. tietoturvamurto asiakkaan laitteistossa).


Asiakkaan vastuu ja velvollisuudet

Asiakas on itse vastuussa rekisteröinnin yhteydessä luovutetuista tiedoista ja niistä tiedoista joita asiakas käsittelee. Asiakas vakuuttaa annettujen tietojen oikeellisuuden ja ettei se vaaranna jäsenen yksityisyyden suojaa tai turvallisuutta. Tietoisesti tai petoksellisen tarkoitusperän pohjalta luovutetut virheelliset tiedot voivat johtaa siviilioikeudellisiin toimenpiteisiin.

Asiakas vakuuttaa että käyttää Membran palveluja ainoastaan rekisteröidyn yhdistyksen/järjestön toimintaan ja että niitä kolmannen osapuolen tietoja, jotka asiakkaalle on luovutettu, ei käytetä markkinoinnissa tai mainonnassa kuin siltä osin, mikä yhdistyksen toiminnan kannalta on perusteltua.

Asiakas on yksin vastuussa sellaisessa tapauksessa, jossa asiakkaan käyttäjätietoja (käyttäjätunnus/salasana) on käytetty asiaankuulumattomien toimesta, ja niistä toimenpiteistä, jotka on asiakkaan käyttäjätietoja käyttämällä sisäänkirjautumisen jälkeen tehty.

Asiakas sitoutuu pitämään Membran vahingoittumana kaiken tyyppisissä valituksissa, vahingoissa, tappioissa ja saatavissa, jotka ovat seurausta asiakkaan rekisteröimisestä tai niiden palvelujen käytöstä, joita Membra ylläpitää.

Asiakkaan tulee noudattaa suomalaista lainsäädäntöä sekä EU-asetusta. Asiakas sitoutuu siihen, ettei käytä palvelua väärin, eikä varsinkaan:

  1. jaa loukkaavaa, pahastusta herättävää tai lainvastaista materiaalia, tai muuta vastaavaa materiaalia Membran ylläpitämien palveluiden kautta,
  2. uhkaa, häiritse tai loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia (sisältäen muiden käyttäjien yksilölliset oikeudet),
  3. lataa palveluun sisältöä, joka
    a. sisältää viruksia tai
    b. sisältää sellaisia sovelluksia tai muuta materiaalia, joka on tekijänoikeuslailla suojattu (esimerkiksi kuvia), ellei asiakkaalla siihen ole oikeutta tai tarvittavaa lupaa,
  4. käytä palvelua sellaisella tavalla, joka vaikuttaa palvelun saatavuuteen negatiivisesti muille asiakkaille,
  5. lähetä sähköposti- tai muita viestejä jäsenille muussa, kuin yhdistyksen/järjestön eduksi laskettavassa yhteydenpito- tai tiedottamistarkoituksessa,
  6. linkitä verkkosivuille, jotka sisältävät lainvastaista materiaalia.

Asiakas on suoraan vastuussa rikkeistä. Vastuiden laiminlyönti voi johtaa asiakkuuden välittömään sulkemiseen, asiakastilin poistamiseen, asiakassopimuksen irtisanomiseen sekä aiheuttaa siviili- ja rangaistusoikeudellisia seuraamuksia asiakkaalle. Asiakas on maksuvastuussa tilaamistaan palveluista, vaikka palveluihin pääsy asiakkaalta estettäisiin.


Kommunikaatio

Viestit Membralta asiakkaalle toimitetaan sähköpostitse. Viestit asiakkaalta Membralle lähetetään sähköpostitse siihen osoitteeseen, joka on Membran verkkosivulla määritelty. Membralla on oikeus tallentaa sähköpostiosoitteita ja viestejä asiakkaille/asiakkailta jotka ovat päättäneet palvelusopimuksensa.


Käyttöoikeus ja tekijänoikeus

Membralla on suhteessa asiakkaaseen yksinoikeus monistaa, jakaa, työstää ja omistaa yksinoikeudella kaikki oikeudet immateriaaliseen siirtoon ja luovuttamiseen Membran verkkosivulla ja yksittäiseen sieltä löytyvään sisältöön. Kaikkea Membran verkkosivulta löytyvää materiaalia, ohjelmistoa ja tuotenimeä on lupa käyttää vain siihen tarkoitukseen, mikä näissä käyttöehdoissa on mainittu.

Muuta

Membra on oikeutettu käyttämään kolmatta osapuolta palveluvalikoimansa toteuttamiseen joko osittain tai kokonaisuudessaan, niin kauan kuin tämä ei aiheuta haittaa asiakkaalle.

Jos jotain näissä yleisissä ehdoissa, tai muussa erillisessä sopimuksessa asiakkaan ja Membran välillä mainittua määräystä ei pidetä sitovana tai se tulisi päättymään, tai sopimuksen ollessa puutteellinen, ei se vaikuta sopimuksen tai ehtojen muuhun sisältöön.

Membralla on oikeus muuttaa yleisiä ehtojaan tarvittaessa noudattaakseen lainsäädäntöä ja viranomaispäätöksiä.

Nämä käyttöehdot, sekä käyttöehdoista johtuvat erimielisyydet, säädetään ja tulkitaan suomalaisen lain mukaan. Mahdolliset kiistat näihin käyttöehtoihin liittyen ratkaistaan suomalaisessa käräjäoikeudessa.

Käyttöehdot voit ladata (PDF): TÄSTÄ

Lue myös Membra ja GDPR